Poštovné zdarma u objednávek nad 6000,-Kč do ČR a 300 Euro na Slovensko

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
internetového obchodu Jawamarkt.cz
dále jen "prodávající "

Reklamační řád se sestává z následujících ustanovení 

 1. Základní ustanovení
  Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") u prodaného zboží v občanskoprávních vztazích dle občanského zákoníku.
  Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
  Reklamační řád platí pro všechna prodejní místa prodávajícího. A? již v sídle firmy, nebo na prodej zboží na objednávku (dále jen zásilkový prodej)

Doklady o prodeji zboží
Při prodeji zboží obdrží kupující k prodávanému zboží daňový doklad nebo fakturu.

 1. Obsah záruky
  Záruka
  Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí kupujícím v záruční době.Délka záruční doby
  Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.Práva ze záruky
  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a zákazník nepožaduje výměnu produktu, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.
  Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží.
  Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.
 2. Místo a způsob uplatnění reklamace
  Reklamované zboží zasílejte na adresu sídla firmy běžnou přepravní společností Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude přijata!
  Reklamované zboží můžete také zasílat na adresu síla firmy
  Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.
 3. Podmínky pro vrácení peněz z důvodu nespokojenosti s výrobkem:
  - zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
  - odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
  - ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie našeho daňového dokladu
  - zásilka musí obsahovat Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od koupě
  - vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné
  - vrácenou částku obdržíte na Váš bankovní účet, nebo osobně (záleží na způsobu prodeje)
 4. Reklamační lhůty
  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (ust. § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).
 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  - vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  - v případě důvodného podezření, že závada vznikla poškozením vinou uživatele, neodbornou instalací, nebo zacházením

 

Reklamační protokol ke stažení ZDE.